Mobil Optimeret Klinisk Arbejdsgang

MOKA – Mobil Optimeret Klinisk Arbejdsgang, er løsninger, som løser specifikke problemer i klinikken via apps. Disse løsninger bliver udviklet i tæt samarbejde med relevant personale, for at opnå en dybere forståelse af problemstillingen.

Løsningerne udvikles bl.a. igennem workshops og iterative processer mens personalet afprøver og tester i klinikken.

Provokations app

I samarbejde med Allergicentret på OUH og har MedWare udviklet en app der anvendes i provokationstest, som udføres både for at teste for allergi, men også for at teste graden af allergi.

Appen kan scanne stregkode med patientens CPR nummer, samt evt. lægemiddel der skal allergitestes for.

Når der oprettes en ny provokationstest, vil personalet få en oversigt over tidspunkter for hver provokation. Sygeplejersken modtager notifikation 5 min. før når næste dosis skal gives til en patient.

Under provokationstesten registreres symptomer og der foretages målinger såsom, blodtryk, peakflow, spirometri og stetoskopi direkte i appen. Ved afslutning af test, registreres patientens tilstand og evt. behandling. Hele provokations forløbet kan ses i en oversigt i app’en.

Registreringerne i app’en anvendes til at autogenerere en kladde til et journalnotat som lægen kan redigere og overføre til EPJ. Registreringerne overføres automatisk  til ORCA (Odense Research Center for Anaphylaxis), som er en forskningsdatabase udviklet af Allergicentret på OUH.

 

Lymfødem app

Lymfødem appen er udviklet i samarbejde med rehabiliteringsafdelingerne i Region Syddanmark. Målinger af en patients lymfødem blev før foretaget på papir, hvor det efterfølgende blev scannet til EPJ.

Mens personalet måler lymfødemet, indtastes målingerne på en iPad. Herved bliver det muligt for hver relevant ekstremitet at se målinger samt udviklingen på lymfødemet på henholdsvis en graf og i en tabel. Personalet kan i samarbejde med patienten, udfylde et genedokument samt udfylde en forundersøgelse. Alle data overføres løbende til EPJ.

På afdelingen er det blevet nemmere og mere overskueligt at behandle lymfødem, efter de har fået samlet al materiale i appen. Derudover er arbejdsgangene optimeret, da de ikke længere skal scanne dokumenter.