Moduler

Nye moduler udvikles jævnligt til Mit Sygehus, på baggrund af ønsker fra brugerne. Modulerne udvikles i samarbejde med relevant personale, for at sikre at alle behov dækkes. Her kan du læse om de mest brugte moduler:

 


Aftaler

Det er muligt for patienten at se aftaler i aftale-modulet. Her findes et overblik over tidligere aftaler, samt fremtidige aftaler.
Aftale data trækkes fra PAS, således de automatisk ajourføres i app’en. Aftale data kan desuden også anvendes til automatisk at knytte patienter på forløb.
Patienten har mulighed for at se mødested, mødetidspunkt, forløb, aktivitet samt evt. primær kontaktperson.

 


Meddelelser

Det er muligt at sende og modtage beskeder fra patienter i meddelelse-modulet. Patienter kan vedhæfte billeder og video til beskederne.
Er en afdeling utilgængelig i en periode, er det muligt at sende et automatisk svar tilbage, ligesom der anvendes ved emails.

 


Mine Data

Patienter kan selv registrere en række målinger og værdier, og dele disse med afdelingen. Disse data kan herefter anvendes i konsultationer og til at se en tendens over tid.
Der er pt. mulighed for at registrere følgende værdier:

 • Blodplader
 • Blodsukker
 • Blodtryk
 • CRP
 • Hovedomfang
 • Hvide blodlegemer
 • Hydrokortison
 • Længde af barn
 • PSA
 • Røde blodlegemer
 • Symptomer
 • Temperatur
 • Vægt

Har patienten en iPhone, kan data importeres fra Apple Sundhed. Dette er f.eks. anvendeligt hvis patienten har en blodtryksapparat, som kan lægge data direkte i Apple Sundhed.

 


Spørgeskema/PRO

Udover standardspørgeskemaerne, som er tilknyttet til forløb på afdelingen, er det også muligt at udsende individuelle spørgeskemaer til patienterne.

Klinikerne får et bedre overblik over de besvarede spørgeskemaer via en webbaseret platform, der åbnes fra EPJ. De spørgeskemaer der udsendes automatisk, f.eks. i forbindelse med en operation, tildeles automatisk røde, gule og grønne farvekoder. Farvekoderne indikere forskelle i forhold til den oprindelige besvarelse på spørgeskemaet. Farvekoderne kan derfor assistere personalet i det videre forløb og beslutningsprocess såsom yderligere opfølgning og telefonisk kontakt.

Der er desuden udviklet en mulighed for at systemet blokrandomiserer patienter til forskningsprojekter, hvor patienter inddeles i intervention og kontrolgrupper.

 


Vidensbase

I vidensbasen kan personale uploade information i form af artikler, billeder, video eller PDF, som er relevante for det aktuelle forløb. Personalet kan også sende informationer direkte til specifikke/enkelte patienter.

 


Videoopkald

Klinikere kan arrangere et videoopkald med patienter igennem Mit Sygehus. Patienten kan se mødetidspunktet i Mit Sygehus, og kan starte videoopkaldet når mødetidspunktet er indtruffet.

 


Automatiske notifikationer

Er der på et forløb behov for at sende beskeder ud med fastsatte intervaller, kan dette konfigureres i automatiske notifikationer. Beskederne modtages i meddelelse-modulet hos patienten.

 


Anmod om opringning

Med dette modul kan patienter anmode afdelingen om at blive ringet op på et givent nummer, på den måde kan man som patient slippe for at sidde i telefonkø samt minimere frygten for at forstyrre personalet.

 


Billedealbum

I billedealbum kan patienter uploade billeder og lave albums, som kan anvendes i behandlingen. Personalet kan ikke se indholdet af modulet.

 


Dagbog/Notater

Fører patienten dagbog, eller tager noter imellem konsultationer, kan disse ses her, og anvendes i konsultationen.

 


Fælles dagsorden

På den fælles dagsorden kan patienten få et overblik over hvad der blev snakket om på sidste møde, samt tilføje kommentarer til møde punkterne. Derudover kan der kommenteres på dagsorden til kommende møder.

 

 

Mit Sygehus indeholder også moduler, som kun er relevante for nogle afdelinger, det drejer sig om:

 


Ernæringsskemaer

I forbindelse med hjemsendelse af fortidligt fødte børn på tidligt hjemmeophold giver dette modul klinikerne mulighed for at angive mængden af mælk samt diverse kosttilskud.
Når forældrene registrere en ny vægt for barnet, får personalet besked, og de kan herefter beregne et nyt ernæringsskema. Dette sendes retur til forældrene, som får besked via meddelelses-modulet, og informationerne i skemaet bliver opdateret.

 


HAE anfaldskalender

Patienter med hereditært Angioødem (HAE) kan registrere deres anfald i appen, samt få et overblik over tidligere anfald. Ved hjælp af graf kan hele anfaldet vises visuelt, i forhold til sværhedsgrad og evt. behandling.

 


Informeret samtykke

Nogle behandlinger/undersøgelser kræver et samtykke. Dette kan registreres igennem Mit Sygehus, hvor patienten først bliver præsenteret for en række artikler, som skal registreres som læst, før patienten kan give sit samtykke.

 


Kontakt

Under kontakt kan der lægges information omkring afdelingen, samt relevante kontaktpersoner. Derudover kan der gives informationer til patienten omkring telefontider, hvis de prøver at ringe afdelingen op via det angivne nummer i appen.

 


Kursus tilmelding

Patienter kan tilmelde sig kursus udbudt af kommunen eller regionen. Her kan de se informationer omkring kurset, samt til/afmelde sig enkelte kursusgange.

Personalet kan ligeledes indmelde patienter på et kursus. Via webplatformen har de også mulighed for at styre kurset i forhold til kursusgange og deltagere.

 


Medicinpas

Patienten har mulighed for at ansøge om et medicinpas, hvorefter en kliniker på afdelingen bliver notificeret.
Klinikeren udfylder Medicinpas med information om hvilken medicin patienten har brug for og hvilken sygdom der er tale om. Der angives kontaktoplysninger til afdelingen, hvis der er brug for at verificere oprigtighed af indholdet i medicinpasset.

 

Kontakt

Ønsker du mere information omkring bestemte moduler, er du velkommen til at skrive til os på info@medware.dk