Min Tilstand – Region

Min Tilstand er et it-system, der er designet til at give patienten mulighed for at deltage mere aktivt i egen behandling på sygehuse eller i kommunen.

Den første udgave af Min Tilstand blev udviklet i 2014, som led i et ph.d.-projekt, der bl.a. modtog støtte fra Syddansk Vækstforum og den europæiske regional- og socialfond gennem innovationsprojektet GameLab4Health.

Idéen til app’en kom af et øget behov for at kunne kommunikere med nybagte forældre, som med den nye fødselsplan i Region Syddanmark blev (og bliver) udskrevet efter kun 4 timer (ved ukompliceret fødsel), og derfor ikke har den fornødne tid til at blive informeret om pleje at det nyfødte barn, amning, mm.

Den første udgave af Min Tilstand blev derfor udrullet på fødselsafdelingen på OUH Svendborg i 2014 med en række funktioner tilpasset denne afdeling og patientgruppe. Både patienter og klinikere var meget tilfredse med app’en, da de oplevede at den giver et tættere forhold mellem dem efter udskrivelse og bedre informationsniveau til forældrene. Det blev derfor besluttet at arbejde videre med Min Tilstand til andre afdelinger og patientgrupper også. Siden da er der oprettet en række nye patientforløb i Min Tilstand. Løsningen er udbredt til flere sygehuse i Region Syddanmark, og senest er flere kommuner begyndt at anvende Min Tilstand. Der er således 49 patientforløb fordelt på 33 afdelinger, herunder 6 sygehuse og to kommuner i midten af 2017.

Personalet på hospitalet har en todelt løsning, dels en webløsning, hvori al konfiguration og kommunikation med patienterne foregår, og dels en IOS app, som anvendes til at advisere, når en patient f.eks. har skrevet en meddelelse eller lavet en anmodning om at blive ringet op. Det er muligt at opsætte link fra EPJ, således at en kliniker kan fremsøge en patient i EPJ og gå direkte til Min Tilstand værende logget ind samt se oplysninger på den fremsøgte patient.

For patienten er Min Tilstand er tilgængelig på IOS, Android og via en webbrowser. Der er adgang via NemLogin, hvor der også kan oprettes en mobilkode. Derudover kan pårørende tilknyttes til et forløb, hvis nødvendigt.

Moduler

Min Tilstand er opbygget i moduler, som kan tilknyttes til de enkelte forløb. Indholdet i patientforløbene i Min Tilstand er derved defineret af de individuelle afdelinger, baseret på deres behov for at kommunikere med patienten, og give informationer til denne.

En liste over alle tilgængelige moduler kan findes her

Læs mere

Om Min Tilstand på OUH på cimt.dk

Artikel fra Medicoteknik, omkring samarbejdet mellem CoLab Odense, Apple og MedWare, der gjorde det muligt for patienter med en iPhone, at hente blodtryksmålinger direkte fra Apple Sundhed.