Det Gode Forløb – Region

Det Gode Forløb er et it-system, der er designet til at give patienten mulighed for at deltage mere aktivt i egen behandling på sygehuse eller i kommunen.

Personalet på hospitalet har en todelt løsning, dels en webløsning, hvori al konfiguration og kommunikation med patienterne foregår, og dels en IOS app, som anvendes til at advisere, når en patient f.eks. har skrevet en meddelelse eller lavet en anmodning om at blive ringet op. Det er muligt at opsætte link fra EPJ, således at en kliniker kan fremsøge en patient i EPJ og gå direkte til Det Gode Forløb værende logget ind samt se oplysninger på den fremsøgte patient.

For patienten er Det Gode Forløb er tilgængelig på IOS, Android og via en webbrowser. Der er adgang via NemLogin. Derudover kan pårørende tilknyttes til et forløb, hvis nødvendigt.

Én app med mange muligheder

I Det Gode Forløb kan patienterne blandt andet

 • læse informationstekster
 • se billeder og videoer
 • føre dagbog over tilstand og symptomer
 • kommunikere med hospitalet ved at sende beskeder, billeder og via videosamtale
 • indtaste data om fx vægt, temperatur, blodtryk og evt. dele med hospitalet
 • holde overblik over aftaler med hospitalet

Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle forløb, men der hvor de er relevante. Nogle funktioner skal man logge ind for at benytte.

Generel information om forløbet og sygdommen, vejledningsvideoer m.m. kan ses af alle, men det kræver adgang fra afdelingen på sygehuset at bruge app’ens kommunikationsfunktioner og registreringsværktøjer.

TIL FORDEL FOR PATIENTEN

Det Gode Forløb er patient empowerment i praksis, fordi patienterne kan involveres mere i deres egen behandling og rehabilitering og derved tage en mere aktiv rolle i stedet for kun passivt at modtage behandling.

Fordelene ved app’en Det gode Forløb er mange:

 • Indholdet er skrevet af sundhedsprofessionelle. Det betyder, at patienten kan finde korrekt information om sin sygdom og sit forløb på hospitalet og undgår at fare vild på Google.
 • Indholdet kan nemt opdateres, så man undgår forældede pjecer.
 • Patienten kan udfylde data forud for indlæggelse/konsultation, så man undgår spildtid på hospitalet, og sundhedspersonalet kan tage udgangspunkt i patientens specifikke situation.
 • Patienten kan tale med sundhedspersonalet via video og derved helt undgå nogle besøg på hospitalet
 • Det Gode Forløb betyder færre telefonopkald og dermed færre forstyrrelser for de ansatte på hospitalet, fordi patienterne finder svar på deres spørgsmål i app’en .
 • Chat-funktionen tilbyder dialog med hospitalet på en helt ny og fleksibel måde; patienten kan skrive, når spørgsmålet melder sig, og personalet kan svare, når de har tid og fx har kigget i journalen.
 • Det Gode Forløb møder patienterne der, hvor de er; online når-som-helst og hvor-som-helst via smartphonen i lommen.

NEMT FOR PERSONALET

På hospitalet er app’en forbundet med den elektroniske patientjournal, så sundhedspersonalet ikke skal logge på flere systemer, men har al info om patienten samlet i patientjournalen.

Når en hospitalsafdeling i en region beslutter at bruge app’en på et nyt forløb, er det nemt at sætte op. Afdelingen vælger, hvilke funktioner de skal bruge til patientgruppen, og afdelingen sørger selv for at lægge tekster, billeder og evt. video ind. Derefter er app’en klar til brug for patienterne.

Opbygningen af Det Gode Forløb

Det Gode Forløb er opbygget i moduler, som kan tilknyttes til de enkelte forløb. Indholdet og funktionerne i patientforløbene i Det Gode Forløb er derved defineret af de individuelle afdelinger, baseret på deres behov for at kommunikere med patienten, og give informationer til denne.

En liste over alle tilgængelige moduler kan findes her

 

Baggrunden for Det Gode Forløb

Den første udgave af Det Gode Forløb blev udviklet i 2014, som led i et ph.d.-projekt, der bl.a. modtog støtte fra Syddansk Vækstforum og den europæiske regional- og socialfond gennem innovationsprojektet GameLab4Health.

Idéen til app’en kom af et øget behov for at kunne kommunikere med nybagte forældre, som med den nye fødselsplan i Region Syddanmark blev (og bliver) udskrevet efter kun 4 timer (ved ukompliceret fødsel), og derfor ikke har den fornødne tid til at blive informeret om pleje at det nyfødte barn, amning, mm.

Den første udgave af Det Gode Forløb blev derfor udrullet på fødselsafdelingen på OUH Svendborg i 2014 med en række funktioner tilpasset denne afdeling og patientgruppe. Både patienter og klinikere var meget tilfredse med app’en, da de oplevede at den giver et tættere forhold mellem dem efter udskrivelse og bedre informationsniveau til forældrene. Det blev derfor besluttet at arbejde videre med Det Gode Forløb til andre afdelinger og patientgrupper også. Siden da er der oprettet en række nye patientforløb i Det Gode Forløb. Løsningen er udbredt til flere sygehuse i Region Syddanmark, og senest er flere kommuner begyndt at anvende Det Gode Forløb. Der er således 49 patientforløb fordelt på 33 afdelinger, herunder 6 sygehuse og to kommuner i midten af 2017.

Læs mere

Artikel fra Medicoteknik, omkring samarbejdet mellem CoLab Odense, Apple og MedWare, der gjorde det muligt for patienter med en iPhone, at hente blodtryksmålinger direkte fra Apple Sundhed.