Det Gode Forløb – Kommune

Det Gode Forløb er et it-system, der er designet til at give patienten mulighed for at deltage mere aktivt i egen behandling på sygehuse eller i kommunen.

Den første udgave af Det Gode Forløb blev udviklet i 2014, som led i et ph.d.-projekt, der bl.a. modtog støtte fra Syddansk Vækstforum og den europæiske regional- og socialfond gennem innovationsprojektet GameLab4Health.

Idéen til app’en kom af et øget behov for at kunne kommunikere med nybagte forældre, som med den nye fødselsplan i Region Syddanmark blev (og bliver) udskrevet efter kun 4 timer (ved ukompliceret fødsel), og derfor ikke har den fornødne tid til at blive informeret om pleje at det nyfødte barn, amning, mm.

Den første udgave af Det Gode Forløb blev derfor udrullet på fødselsafdelingen på OUH Svendborg i 2014 med en række funktioner tilpasset denne afdeling og patientgruppe. Både patienter og klinikere var meget tilfredse med app’en, da de oplevede at den giver et tættere forhold mellem dem efter udskrivelse og bedre informationsniveau til forældrene. Det blev derfor besluttet at arbejde videre med Det Gode Forløb til andre afdelinger og patientgrupper også. Siden da er der oprettet en række nye patientforløb i Det Gode Forløb. Løsningen er udbredt til flere sygehuse i Region Syddanmark, og senest er flere kommuner begyndt at anvende Det Gode Forløb. Der er således 49 patientforløb fordelt på 33 afdelinger, herunder 6 sygehuse og to kommuner (Nyborg og Svendborg) i juni 2017.

Det Gode Forløb er tilgængelig på IOS, Android og via en webbrowser. Der er adgang via NemLogin, hvor der også kan oprettes en mobilkode. Derudover kan pårørende tilknyttes til et forløb, hvis nødvendigt.

Personalet i kommunen kan administrere, konfigurere og kommunikere med borgerne via en webløsning. Her kan de bl.a. tilmelde borgere til kursus, administrere kursusgange, skrive til borgerne samt meget andet.

 

Moduler

Det Gode Forløb er opbygget i moduler, som kan tilknyttes til de enkelte forløb. Dette gør at det er muligt at vælge hvilke moduler, som er relevante for det pågældende forløb, samt at konfigurere disse moduler.

En liste over alle tilgængelige moduler kan findes her

 

Dialog App

Med Dialog App til kommunen, er det muligt for plejepersonale at kommunikere med relevante sygehusafdelinger om en borger, men også kommunikere direkte med borgeren.
Plejepersonalet får en oversigt over sendte meddelelser, og kan derved få et overblik over samtaleemner. Det er muligt at vedhæfte billeder til meddelelserne som sendes.

Både kommune og sygehusafdeling skal tilkendegive et samarbejde for at kunne kommunikere via dialog app. For sygehuset anvendes den eksisterende backend for Det Gode Forløb . Kommunen kan også logge på backend, og kan tilknytte moduler på samme måde som på sygehuset. Dialog facilitere altså kommunikationen fra kommune til sygehus og borger.

For at kunne samarbejde skal sygehusafdeling og kommune begge have aktive forløb i Det Gode Forløb hvor der kan sendes meddelelser. Der er ikke andre krav til indhold i forløbet.

Dialog App er kun udviklet til iPhone og iPad.

Læs mere

Om Det Gode Forløb på OUH på cimt.dk

Artikel fra Medicoteknik, omkring samarbejdet mellem CoLab Odense, Apple og MedWare, der gjorde det muligt for patienter med en iPhone, at hente blodtryksmålinger direkte fra Apple Sundhed.