Anmeldelser af Mit Sygehus

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus
Kvalitet, forskning, Innovation og Uddannelse
Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT)
har lavet en undersøgelse af værdien af Mit Sygehus i samarbejde med Nyremedicinsk afdeling Y på OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Her er nogle uddrag af hvad de fandt:

  • Ifølge lægerne er det tidsbesparende, hvis patienterne har målt blodtrykket hjemmefra og registreret det i app’en inden konsultation. App’en er et godt pædagogisk værktøj, da patienterne kan følge med i ændringer i blodtrykket i app’en og dermed kan øge patienternes opmærksomhed på deres blodtryk.
  • Det har været et let system at få introduceret. Det har fungeret godt, at man havde flyers, som kunne deles ud, og at man havde en god superbruger. Der har ikke været behov for yderligere oplæring.

Der er yderligere kommentarer vedrørende ændringer i arbejdsgang, tidsforbrug, patientforløb og holdninger:

Ændringer i opgavefordeling, arbejdsopgaver og tidsforbrug

Opgaven med at måle hjemmeblodtryk har patienterne i forvejen, om de bruger Mit Forløb eller ej. En af lægerne udtaler:

”Det er en stor lettelse, at det kommer ud som kurver, og at man kan se hjemmeblodtryksmålinger, fremfor det vi havde før, hvor det var inde på ambulatoriet.-det er meget mere realistiske mål, man får ud af det.”

En af de andre læger tilføjer:

”Det centrale i det her er, at vi lægger mere vægt på deres hjemmeblodtryk, altså det er hjemmeblodtryk, som vi opfatter som det korrekte blodtryk.-Og i den pædagogiske indsats, der er i at få patienterne til at måle blodtrykket derhjemme og registrere det, der har man så et hjælpeværktøj, som er Mit Forløb. Det er altså ikke sådan, at det er Mit Forløb der er afgørende i det her. Det er en biting.”

Ifølge lægerne er den store ændring, at hjemmeblodtrykket nu kommer ind digitalt og kan tilgås via det interne system, hvor man før fik det på et stykke papir af patienten. Man kan dermed få en kurve og et bedre og hurtigere overblik. Samtidig slipper man for at diktere blodtrykkene. En af lægerne udtaler:

”Man kan via Mit Forløb se kurven og udviklingen, og så går det lidt hurtigere, fordi du kan forberede dig før de kommer ind – hvordan det ser ud”

En af de andre læger supplerer:

”Før i tiden kom de jo med et eller andet stykke fedtet papir, hvor der var skrevet x-antal blodtryk ind, og så skulle man til at forholde sig til det.”

Ændringer i det typiske patientforløb og patienternes anvendelse af app’en

App’en er efter lægernes mening et godt pædagogisk værktøj for patienterne, hvor de selv kan lægge deres data ind og følge med og få et overblik over deres blodtryk. Dermed bliver det for patienterne et godt forløb.

”Det er et godt pædagogisk værktøj, for de bliver opmærksomme på, hvad deres blodtryk er, og hvordan det fluktuerer, og hvis det er meget højt, så kan de respondere på det, på en anden måde end de gjorde før i hvert fald.-Det er mit indtryk. For du kan se kurven.-hvis kurven den er faldet, og den så pludselig gør ’sådan her’, så er det lettere at få øje på ændringen.”

Ud fra denne læges oplevelser, er det også hans indtryk, at patienterne reagerer, hvis blodtrykket ændrer sig.

Personalets erfaringer og holdninger

Det er et af de lettere systemer, som de har fået introduceret, og som virker godt og er brugervenligt.

”Ja jeg har fået tilbagemeldinger på, at vores patienter synes det er lidt ’sjovt’ at deltage. De kan godt lide at være involveret. Vi har begge slags patienter; dem der gerne vil tage over, og så dem der siger ’det er ikke mit problem’. Dem der gerne vil involveres, de synes det er godt. Jo mere af sådan noget, tror jeg, jo bedre for dem.”

 

Læs også hvordan Mit Sygehus hjælper PRO: PRO artikel