MEDWARE ER ET DANSK IT-HUS MED FOKUS PÅ SUNDHEDSSEKTOREN. KERNEKOMPETENCERNE LIGGER INDEN FOR UDVIKLING AF WEB OG APP LØSNINGER, SOM HAR HØJ GRAD AF INTEGRATION OG KOMMUNIKATION MED ANDRE SYSTEMER
Se mere

Om os


header-about

MedWare er et fynsk IT-hus med fokus på udvikling af web og app løsninger i sundhedssektoren. Vi udvikler forskellige løsninger fra storskala projekter såsom Min Tilstand, til løsninger som optimere specifikke arbejdsgange.

Vi har en passion for at programmere, og udvikle løsninger, som gavner personalet i kommune og region. Alle vores løsninger bliver derfor udviklet i tæt samarbejde med personale og relevante fagpersoner.

Vi anvender agile arbejdsmetoder i vores udviklingsprocess, for at sikre at der tages hensyn til alle behov og ønsker til den endelige løsning.

LØSNINGER


MEDARBEJDEREJACOB
GLASDAM


Partner
jacob@medware.dk
+45 5361 6867

ULRIK H.
SCHØNNEMANN


Partner
ulrik@medware.dk
+45 6127 4152

MADS
JUSTESEN


Udvikler
mads@medware.dk
 

ANDY
CARLSON


Udvikler
andy@medware.dk
 
 

SIMON
HANSEN


Udvikler
simon@medware.dk
 

MALENE
BOE BROBERG


Projektkoordinator
malene@medware.dk
 

LINE
BASSE LAURSEN


Projekt ansvarlig
line@medware.dk
+45 6133 4452

MAJA
BRUUN-SCHMIDT


Teknisk forfatter
maja@medware.dk
 
 

CHARLOTTE
BENDIX PEDERSEN


Huschef
 
 

STEEN
SCHØNNEMANN


Regnskabschef
 
 
 

Kompetencer


Vi elsker teknologi og taler gerne længe og inderligt herom. Her under er nogle af dem vi bruger i flæng:

Ruby og Javascript, C/C++, Objective C

XML, XSD, XSLT, XMLSignature, SOAP, WSDL og Digital Signatur

iOS og Android

HTML/CSS, jQuery, Rails og databaser