MEDWARE ER ET DANSK IT-HUS MED FOKUS PÅ SUNDHEDSSEKTOREN. KERNEKOMPETENCERNE LIGGER INDEN FOR UDVIKLING AF WEB OG APP LØSNINGER, SOM HAR HØJ GRAD AF INTEGRATION OG KOMMUNIKATION MED ANDRE SYSTEMER
Se mere

Om os


header-about

Vi går på arbejde for at have det sjovt og udfordre os selv.

Vi elsker at programmere og lave løsninger, som er til glæde og gavn.

Vi arbejder helst i tæt samarbejde med de kliniske brugere, da det giver resultater, som bedst løser de konkrete udfordringer.

Vi søger de agile arbejdsmetoder, da det giver det sjoveste samarbejde.

employee-image

Jacob
Glasdam

Partner

jacob@medware.dk
+45 5361 6867

employee-image

Ulrik H.
Schønnemann

Partner

ulrik@medware.dk
+45 6127 4152

employee-image

Jesper
Minor Sørensen

Udvikler

jesper@medware.dk

employee-image

Mads
Justesen

Udvikler

mads@medware.dk

employee-image

Charlotte
Bendix Pedersen

Assistentemployee-image

Steen
Schønnemann

BogholderKompetencer


Vi elsker teknologi og taler gerne længe og inderligt herom. Her under er nogle af dem vi bruger i flæng:

Ruby og Javascript, C/C++, Objective C

XML, XSD, XSLT, XMLSignature, SOAP, WSDL og Digital Signatur

EDI og VANS

HTML/CSS, jQuery, Rails og databaser

Sundhedsdatabasen


Vi har sammen med Region Syddanmark og MedCom udviklet en database med henblik på at sammenkøre SOR (Sundhedsstyrelsens Organisationsregister), VANS statistik (registrering af antallet af EDI og XML meddelelser, der udveksles i sundhedssektoren) og yderregisteret.

Databasen benytter disse sammenkørsler på forskellig vis til dels at generere statistikker og udtræk og dels for at kunne foretage egne registreringer på organisationerne i SOR.

MedCom

MedCom anvender blandt andet databasen til:

  • Generering af kommunestatistikker
  • Generering af laboratoriestatistikker
  • At vedligeholde pakkehenvisningerne til sygehusene og de kommunale forebyggelsestilbud

Det er muligt for alle at få adgang til MedComs indgang til databasen på: medcom.medware.dk

Region Syddanmark

Region Syddanmark anvender databasen til:

  • Monitorering af udbredelsen af elektroniske kommunikationsprojekter
  • Sags- og projektregistreringsværktøj for deres datakonsulenter